Petra Bilinská

ONLINE MARKETING

Petra Bilinská - ověření Sklik

Udělení přístupu k AdWords, Sklik a Analytics

Jelikož potřebuji zpravidla od každého klienta udělení přístupu do AdWords, Skliku nebo Analytics, tak jsem se rozhodla zde popsat postup nasdílení jednotlivých systémů. Existuje i několik důležitých omezení pro dané systémy (především u AdWords), která je dobrá předem znát.

Navíc krom postupu jak nastavit sdílení přístupů tu ještě chci stručně zmínit několik háčků a vychytávek, které se mohou ukázat býti šikovnými.

UDĚLENÍ PŘÍSTUPU K SKLIKU

Nejdůležitější, při požádání nebo nabídnutí přístupu k Skliku, je znalost emailu protistrany. Já tedy musím znát přihlašovací email klienta.

V podstatě je možné nastavit sdílení Skliku pomocí udělení přístupu nebo prostřednictvím žádosti o přístup k Skliku. Já používám tu druhou možnost, tedy požádání o přístup, což z mého pohledu pak představuje v podstatě navlastnění Skliku. Postup vypadá následovně:

 • (já) vpravo nahoře rozbalím nabídku pod přihlašovacím emailem a kliknu na účty
 • (já) kliknu na tlačítko "požádat o přístup", zadám kompletní email požadovaného Skliku a vyberu druh práv k účtu
 • (klient) nakonec uvidí v horní liště Skliku oznámení o přijaté zprávě, kde bude žádost o přístup, kterou pak může přijmout nebo zamítnout

Pokud si chce klient udělení přístupu k Skliku zkusit sám, tak v rozbalovací nabídce pod emailem musí jít přes "nastavení", kde v odpovídajícím menu (nabídnout přístup / požádat o přístup) vybere typ akce (nabídnout přístup), zadá kompletní email správce a vybere práva.

UDĚLENÍ PŘÍSTUPU K ADWORDS

Pro správu více účtů AdWords je nutné používat tzv. účet správce AdWords (dříve také MCC neboli klientské centrum AdWords / My Client Center), který je v podstatě jen jakýsi obal na účty jednotlivých klientů (a dobrý způsob jak vyzrát na sdílení AdWords). Na rozdíl od Skliku je zde jediná možnost, jak udělit přístup k AdWords, a to žádostí od správce. Správce - tedy já - potřebuje znát číslo AdWords účtu klienta (včetně pomlček), které klient nalezne ve svém účtu vpravo nahoře po kliknutí na fotografii.

Číslo účtu Google AdWords (nové rozhraní)

Další postup jak nasdílet AdWords je následující:

 • (já) v mém správcovském MCC účtu kliknu v levé boční liště na "účty", následně na velké tlačítko "+" a poté na "připojit existující účet"
 • (já) zadám číslo klientského účtu a kliknout na "odeslat žádost"
 • (klient) nalezne přehled správců účtu a případných žádostí o přístup tak, že klikne na symbol klíče (viz obrázek), poté na "přístup k účtu" a přepne aktuální náhled kliknutím na horní záložku "správci"
Udělení přístupu ke Google AdWords (nové rozhraní)

UDĚLENÍ PŘÍSTUPU KE GOOGLE ANALYTICS

Existuje mnoho způsobů, jak se dostaneme tam, kam potřebujeme pro udělení přístupu k Analytics. Ovšem pro jednoduchost se budeme držet následující cesty:

 • (klient) se přihlásí do Analytics a uvidí přehledy k části "Domovská stránka"
 • (klient) poté klikne v levé liště dole na "správce" (symbol ozubeného kola)
 • (klient) před sebou uvidí rozdělení do 3 sloupců na účet, službu a výběr dat
 • (klient) v rámci své struktury vybere úroveň účtu (z oněch 3 sloupců), kterou chce nasdílet
 • (klient) uvidí rozhraní pro správu uživatelů, kde vpravo nahoře klikne na symbol "+" a následně "přidání uživatelů"
 • (klient) uvidí další rozhraní (na obrázku), ve kterém může zadat emailovou adresu osoby, kterou chcete přidat (daný email musí být používán pro přihlášení na Google) a vybere oprávnění (ve většině případů je nutné vybrat oprávnění "upravit")
Sdílení přístupu ke Google Analytics

Často se však stane, že klient nemá vlastně oprávnění pro nasdílení Analytics účtu další osobě, protože někteří webmasteři či agentury nastavují svým klientům jen omezená práva. To je někdy bohužel úmysl, nebo je to dáno strukturou, kterou jejich webmaster - neoptimálně - pro Analytics nastavil.

Samotná struktura Analytics účtu je velmi komplexní a důvody proč existuje úroveň účtu, služby nebo výběru dat spolu s tím jak optimálně nastavit Analytics vydají na zvláštní článek. Tudíž se tím můžeme do budoucna zabývat jinde.

Pro mne jako správce je nutné mít přístup s oprávněním k úpravám na úrovni služby či případně účtu, protože právě na úrovni služby se nastavuje propojení s Google AdWords nebo také remarketing.

PÁR DALŠÍCH - SLOŽITĚJŠÍCH - INFORMACÍ KE SPECIÁLNÍM PŘÍPADŮM

Při žádosti o přístup k Skliku (nebo jeho udělení) je možné vybrat různá práva jako reportér statistik, správce kampaní nebo administrátor účtu. Pro mou práci - správce PPC kampaní - je podstatné mít práva správce kampaní nebo účtu a mít tak možnost úprav veškerého obsahu.

Na rozdíl od Skliku jsou v případě udělení přístupu prostřednictvím MCC AdWords (tedy pro účet správce AdWords) udělena všechna oprávnění s výjimkou administrace uživatelů. Tuto administraci přístupů k AdWords je možné správci AdWords (MMC) udělit v příslušném menu, kde je třeba zatrhnout volbu "administrativní vlastník".

Je dokonce možné sdílet přístup jednoho MCC účtu druhému MMC a mít tak ve svém správcovském účtu krom svých jednotlivých klientů také všechny klienty z druhého MMC. Má to ovšem několik omezení.

Existují limity počtu účtů v účtu správce (MMC), které se odvíjí od měsíční útraty aktuálně propojených účtů. Pokud tedy máte měsíční útratu menší než 10 000 $ může mít propojených maximálně 50 účtů (jinak mnohem více), přičemž se do útraty započítávají částky přímo i nepřímo propojených účtů (podrobnější informace v Nápovědě AdWords).

Dalším omezením může být i fakt, že jeden účet správce AdWords (MCC) může být spravován pouze jedním dalším účtem správce. Tedy např. můžete mít přístup ke 2 dalším účtům správce, ale ty pak nemohou být již spravovány jiným MCC. Pro účet správce existuje také omezení počtu možných úrovní na 6 (tzn. není možné do sebe neomezeně vkládat další úrovně účtů správce). Důležitá je rovněž informace, že jeden běžný účet AdWords nemůže být spravován více než 5 účty správce.

Nejčastěji se však vyskytuje problém, kdy nelze 2 účty správce propojit, protože oba obsahují stejného klienta. Tedy např. MCCa i MCCb obsahují klienta X. V takovém případě oba MMC účty propojit nepůjdou.

Obrovskou a dobrou novinou však je možnost propojení více účtů AdWords i bez nutnosti správcovského účtu. Dříve nebylo možné mít v běžném AdWords účtu přístup k dalšímu AdWords a bylo nutné využít MCC. Aktuálně však může jeden přihlašovací email na Google mít přístup až k 5 účtům AdWords! To je pro běžného inzerenta - ne však pro mě - dostačují.

Ještě jedna poznámka na závěr. Pojem MCC AdWords je poněkud zastaralý a aktuálně se požívá název účet správce AdWords. Já ho zde používám pro případnou lepší "nalezitelnost".

© 2020 - online marketing | 24b.cz

home · CZ / DE · cookies · ochrana soukromí · nahoru