Při provozování tohoto webu mi pomáhají soubory cookie. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas a případné další informace naleznete zde.  rozumím

Petra Bilinská

ONLINE MARKETING

Petra Bilinská - ověření Sklik

Podíl blokování Google Analytics v Čechách

Morava a Slezsko prominou, ale je myšlená samozřejmě celá ČR. Jen nám přišlo vtipné srovnání s názvem jistého notoricky známého filmu (...aneb konec vodníků v Čechách). Ale pojďme raději k věci.

Společně s naším partnerem, digitální agenturou pro-idea.cz, jsme spustili malý výzkum. Jeho cílem bylo zjistit jaká část uživatelů internetu blokuje měření Google Analytics. A proč je to vlastně zajímavé? Tak předně tím můžeme podložit jistou odchylku, která je v Analytics přítomna, ale také to je zajímavé z hlediska hodnocení PPC a jiných kampaní. Při této příležitosti jsme rovněž zjistili několik překvapivých informací k trackingu systémů Sklik a Google Ads.

Sběr dat a několik technických informací

Protože jsou v Google Analytics účtech našich klientů často vidět odchylky oproti jejich interním systémům, tak jsme si říkali, že by bylo dobré mít po ruce průměrné hodnoty blokování Google Analytics pro ČR. To by pomohlo posoudit, kdy se začít věnovat nějakému auditu nastavení trackingu. Jelikož tato čísla nikde nejsou, tak jsme si je opatřili sami.

Na několika desítkách sportovních webů jsme začali se sběrem anonymních dat, kde se zcela prostě měří jen “? Analytics blokováno = ANO / NE”. Měření není založeno na sledování uživatelů blokujících Analytics, ale na návštěvách s blokováním. Tím jsme chtěli předejít problémům s mazáním cookies, které by jen snížily kvalitu dat. Délku návštěvy jsme stanovili na 30 minut jako je tomu i v Analytics, ale s odlišností, že se její životnost neprodlužuje podle aktivity uživatele atd.

Náš zdroj dat, tedy ony sportovní weby, generovaly ve sledovaném období cca 6 600 návštěv denně a mají tak relativně dobrou vypovídací hodnotu. Dá se předpokládat, že i složení uživatelů bude různorodé a nebudou zde nadmíru zastoupení tací, kteří tracking aktivně blokují. To by mohl být problém technicky zaměřených webů (např. nabízející nějaké nástroje pro online marketing), kde se dá očekávat jejich vyšší zastoupení oproti jiným odvětvím. Musíme však zmínit i slabinu dat, kterou je zastoupení mužů a žen v poměru 2:1, čímž se náš vzorek bude lišit od skutečného poměru na internetu.

Podíl blokování Google Analytics

Náš výzkum ukázal, že podíl návštěv se zjištěným blokováním Google Analytics je v průměru cca 5%. Je to výsledek měření, které jsme prováděli v březnu a dubnu 2019 a kde bylo celkově zaznamenáno přes 400 tisíc návštěv. Tyto návštěvy v čase s vyznačením víkendů zachycuje následující graf.

Podíl blokování Google Analytics v ČR

Jak je patrné, tak je o víkendu často nižší procento návštěv blokujících Google Analytics. Při pohledu na data jsme zjistili, že počet sobotních návštěv odpovídá průměru, ale neděle jich mají cca o 15% více a současně menší podíl blokování Analytics. Viditelná špička v datech u předposledního víkendu se kryje s poklesem návštěvnosti o přibližně 40%. Tento problém ovšem nebude dán (jen) návštěvností, protože máme více dnů s nižší návštěvností, kde podobné trendy nejsou. Nutno podotknout, že jsme příčinu zatím nezjistili, ale jelikož nesbíráme ani další data, tak je to trochu obtížné.

Čím je Analytics blokován a proč je to relevantní i pro Sklik

Převážnou část našeho problémů způsobují Adblocky a další podobné nástroje, které slouží k blokování reklam (samozřejmě), ale také pro monitorování a zajištění ochrany soukromí na internetu. Jedním z největší je Adblock Plus, který má v Google Webstoru cca 168 tisíc hodnocení a někde dalece přes 10 milionů uživatelů. Je zajímavé, že Adblock Plus ve svém výchozím nastavení nepředstavuje pro Analytics žádný problém. Až pokud zvýšíme v nastavení restrikce, tak začne tracking blokovat. U Skliku je to však již jiné, protože zde ve výchozím nastavení blokuje jak retargeting, tak měření konverzí.

Adblock Plus blokující retargeting a měření konverzí Sklik

Podívali jsme se tedy na několik nejběžnějších addonů, abychom zjistili, zda ve výchozím nastavení blokují Analytics a při té příležitosti jsme se zjišťovali i co se děje s Google Ads a Sklikem. Zvolili jsme Adblock Plus a uBlock Origin jako zástupce Adblocků a nástroj Ghostery, který slouží pro ochranu soukromí na internetu. Tady se ukázalo, že Adblock Plus je vcelku vlídný k Analytics a Google Ads, ale nikoliv už k Skliku, u kterého blokuje retargeting i měření konverzí. Takové menší shrnutí výchozích nastavení jednotlivých addonů ukazuje následující obrázek.

Srovnání blokování Analytics a Skliku

Důvodem, proč si Sklik nevede nejlépe, bude se vší pravděpodobností fakt, že je zastoupen na easylistczechandslovak, kde je vyloučena doména imedia.cz, která mu slouží pro sběr dat. Závěrem tedy můžeme říci, že je na tom Analytics relativně dobře, když je sice často blokován, ovšem alespoň ne ve výchozím nastavení Adblock Plus.

A co můžeme tedy říci klientům? Pravděpodobně jim v jejich přehledech v Analytics bude chybet cca 5% dat a u Skliku možná o něco více. To samo osobě není špatné, protože tyto návštěvy a případné objednávky na jejich webu byly a nejsou pouze zaznamenány. Pokud bude však odchylka oproti datům z interních systémů viditelně větší, tak je třeba začít řešit tracking.

© 2020 - online marketing | 24b.cz

home · CZ / DE · ochrana soukromí · nahoru