Při provozování tohoto webu mi pomáhají soubory cookie. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas a případné další informace naleznete zde.  rozumím

Petra Bilinská

ONLINE MARKETING

Petra Bilinská - ověření Sklik

Online marketing a jeho kouzla

Online marketing je geniální způsob, jak říci vše o všem a nepouštět se do detailů. Proč? Je to dáno tím, co vše se může skrývat pod pojmem online marketing, který obsahuje nespočet dalších specifických "marketingů", ale i kvanta jeho kategorizací. Tak si to zkusme stručně nastínit. Do online marketingu patří např. SEM, SEO, SEA, PPC, SMM, Inbound marketing, Newslettery, Affiliate, Content marketing atd.

Co ještě říci závěrem začátku k online marketingu? Začněme marketingem jako takovým, kde osoba nejpovolanější - Kotler - říká, že marketing je: "Společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot."

ZAČNĚME ZKRATKAMI A VYSVĚTLEME POJMY

Než vám povím jak spolu jednotlivé části online marketingu souvisí, tak uspokojím nedočkavost většiny pravděpodobných čtenářů a vyjmenuji a vysvětlím několik zkratek, které znáte i neznáte.

  • SEO (search engine optimization) zná každý a je to ona známá optimalizace pro vyhledávače, budování zpětných odkazů atd.
  • SEA (search engine advertising) je inzerce ve vyhledávačích a souvisí s pojmem PPC
  • PPC (pay per click) je způsob platby za inzerci a spíše než marketingovou metodu popisuje technologii (existuje totiž i CPM - cost per mille - tedy platbu za 1000 zobrazení)
  • SEM (search engine marketing) jak už napovídá název zastřešuje SEO i SEA a zabývá se kompletně marketingem ve vyhledávačích
  • SMM (social media marketing) je - zvláště v ČR - málo používaná zkratka a představuje marketing specializovaný na sociální sítě (tedy Facebook, Instagram, Linkedin atd.)

JAK JE TO S JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI ONLINE MARKETINGU

SEM marketing jako takový zastřešuje vše, protože v sobě sjednocuje jak neplacené části online marketingu, tak i ty placené. Relevantní rozdělení online marketingu pak může být na SEO a SEA. Zajímavé je, že v České republice je pro stejnou oblast marketingu (tedy placené vyhledávání) používám pojem PPC, který má ve světě cca stejnou váhu jako užití SEA marketing. Především v Německu je korektnější používat SEA (jak potvrzuje trend), což je jedna z mnoha maličkostí, které neuškodí vědět, pokud tam směřují vaše aktivity.

SEM se dá také - poněkud obecněji - rozdělit pomocí aktuálně velmi populárních pojmů Inbound marketing a Outbound marketing. V podstatě se dá zjednodušeně říci, že jde o starší marketingové pojmy Push a Pull marketing, kdy Inbound = Pull a Outbound = Push.

Inbound marketing spočívá především v aktivní roli uživatele, který má nějakou potřebu, kterou se snaží uspokojit. My poté vstoupíme do tohoto procesu a nabídneme uživateli přesně to co hledá. To je onen pojem Pull marketing, kdy tedy uživatele táhneme k našemu produktu. Na Inbound marketing se většinou pohlíží jako na neplacené části online marketingu, ale někdy a někde se tam objevuje i SEA / PPC marketing. Součástí Inbound tak je SEO v podobě obsahu - jako jsou recenze, studie, návody, blogy atd. - a zpětných odkazů či dále sociální sítě, Email marketing, PR články, Youtube atd. a samozřejmě také analytika a CRM. V rámci této změti se nám pak rýsuje další pojem v online marketingu, kterým je Content marketing.

CONTENT IS KING ANEB NENÍ VŠE SEO CO SE TŘPYTÍ

Content marketing nebo česky Obsahový marketing je vlastně k dokonalosti dovedená SEO optimalizace stránek, kde je kladen důraz na cílovou skupinu a její nabízený obsah. Předpokladem je nějaká SEO analýza, která ukáže na to, co a jak - vzhledem k námi nabízeným produktům - uživatelé hledají. K takové analýze je nutné pochopit náš produkt a následně využít SEO nástroje, které nejen pomáhají s analýzou klíčových slov, ale tyto SEO nástroje pomáhají současně i při budování zpětných odkazů a sledování pozice ve vyhledávačích.

To bychom měli odbytou klasickou SEO optimalizaci. Ovšem Content marketing je hlavně o něčem jiném, i když SEO zůstává technickým standardem. Content marketing se soustředí na tvorbu obsahu, který uživatelům nabízí přidanou hodnotu a staví nás do role expertů v dané oblasti. Ideální je stav, kdy uživateli pomocí obsahového marketingu naservírujeme obsah, který mu dá pocit, že "to" máme zmáknuté. Nebo ještě lépe, že jsme vlastně ono příslovečné kolo vynalezli my! To pak usnadňuje práci i další strategii, kterou je Content Seeding. Ta spočívá v tom, že uživatelé náš obsah sami šíří na základě jeho kvality. Proto také Content Seeding neboli "setí obsahu".

Nutno podotknout, že obsahový marketing sám na celou záležitost - tedy přilákání uživatelů a generování zákazníků - nestačí. Aby platilo "Content is King", tak se musí sáhnout i po Analytice a případně i dalších prostředcích jako emaily / newslettery a telefonáty.

Ještě jednu věc bych u Content marketingu nerada zapomněla. Tou věcí je placené vyhledávání, tedy PPC. Tady jen krátce zmíním 2 důvody. Vyhledávače podobně jako u SEO hodnotí obsah cílových stránek inzerátů a uživatel sám má samozřejmě také nějaký dojem ze stránky, na kterou se dostal!

INTERNETOVÝ MARKETING VS. ONLINE MARKETING

Na internetový marketing se dá nahlížet jako na synonymum pro online marketing. V podstatě zahrnuje internetový marketing stejné oblasti nebo nástroje jako online marketing. Dalo by se případně rozlišovat na reklamu v aplikacích a na ostatní online inzerci, ale jelikož do internetového marketingu patří i emaily, tak je to spíše jen další a méně praktické dělení.

A KAM TO VŠE S ONLINE MARKETINGEM SPĚJE?

Aktuálně bychom vzhledem trendu internetu věcí (Internet of Things) měli mít před očima propojování domácností, ale i různých (např. sportovních) doplňků s internetem. Je tedy pravděpodobné, že ledničky si nebudou jen samy doplňovat stavy potravin, ale složení naší ledničky bude velkým hráčům - Google- sdělovat naše chutě a životosprávu. To pro účely online marketingu opět umožňuje další targeting. A co třeba rovnou provést nějakou promo akci, kde nám s dodávkou potravin přijde nový mango - kari jogurt?

Obrovské pokroky se dějí i v oblasti hlasového vyhledávání, kde například Google pomocí svých Chytrých karet - Google Now - umožňuje nejen prohledávat internet bez nutnosti sledovat display, ale také v součinnosti s tím ovládat relevantní aplikace.

ZÁVĚREM REKLAMNÍ VSUVKA - ONLINE MARKETING OD 24B.CZ

Pro malou agenturu nebo jednotlivce není možné se do detailu zabývat kompletním spektrem online marketingu, ale jistě mám dostatečný přehled pro tvorbu konceptů a konzultace. Můj svět se točí především kolem PPC - AdWords a Skliku - a nejde jen o tvorbu kampaní, ale i o feedy, remarketing, skripty apod. Detailněji však průběh správy PPC kampaní rozebírám jinde, tak se klidně podívejte.

Můžeme se však bavit i o webové analytice nebo monitorování vaší konkurence. Ani SEO analýzy, audity a strategie nejsou velkým problémem, ale o to se postará spíše můj kolega. Ten také případně zařídí i nějakou tu onpage optimalizaci.

© 2018 - online marketing | 24b.cz

home · CZ / DE · ochrana soukromí · nahoru