Petra Bilinská

ONLINE MARKETING

Petra Bilinská - ověření Sklik

Měření Google Analytics ve více doménách

Potřebujete nastavit měření Google Analytics ve více doménách (neboli tzv. cross domain tracking)? Ano? A máte na každém z webů i Analytics onoho konkrétního webu? V tom případě je tu malý háček, který je dobré znát.

Jelikož jsme všichni fanoušky Google Tag Manageru, tak je návod koncipován pro něj. Princip je však stejný i pro klasický tracking Google Analytics, neboli tzv. globální webovou značku (gtag.js). Pojďme se na to podívat.

Cross domain tracking v Google Tag Manageru a pojmenování trackerů

Hned na úvod se podíváme na zmíněný háček. Pokud máte na webu prvniweb.cz již jeden Analytics tracking nastaven, tak ten bude mít standardní název trackeru / cookie souboru _ga. Pokud nyní přidáte další tracking (náš cross domain tracking), tak bude mít opět standardně svůj cookie nastaven na _ga a nastavení pole allowLinker: true (viz dále) způsobí, že bude schopen přepisovat původní cookie soubor. Je tedy třeba:

  • Pro cross domain tracking nastavit jiný název cookie souboru (např. _gaCrossDomain) a hodnotu pole allowLinker na true.
  • Původní Analytics tracking si může ponechat svůj název souboru (pravděpodobně to bude standardní _ga) a hodnotu allowLinker musí mít false.

Nastavení vyloučených odkazujících zdrojů v Google Analytics

Než se vrhneme na nastavení měření Analytics ve více doménách, tak nejprve musíme nastavit seznam vyloučených odkazujících zdrojů (tzv. referral exclusion list). To je velmi podstatný krok!

Pokud budeme mít nastaven tracking pro dva weby, prvniweb.cz a druhyweb.cz, tak bude třeba je oba přidat do seznamu vyloučených odkazujících zdrojů. V opačném případě by při přechodu z webu prvniweb.cz na druhyweb.cz byla zaznamenána nová návštěva (session) a přepsán zdroj návštěvnosti (např. z google na prvniweb.cz). To by znamenalo, že nám nebudou sedět počty návštěv a zdroje budou zkresleny.

Vyloučení odkazujích zdrojů v Google Analytics

Nastavení značky Analytics (pro více domén) v Tag Manageru

Jdeme do finále. Nyní je v Google Tag Manageru nutno přidat novou značku Analytics, kde použijeme typ měření zobrazení stránky a vybereme proměnnou nastavení Google Analytics, nebo ID zadáme ručně (viz obrázek). A nakonec to podstatné:

  • přejdeme do části další nastavení a pole k nastavení, kde přidáme 2 pole
  • allowLinker s hodnotou true
  • cookieName s nějakým libovolným názvem (např. _gaCrossDomain)
  • nyní rovněž v této sekci další nastavení musíme ještě v části měření ve více doménách nastavit weby, na které je odkazováno (zde např. druhyweb.cz)
  • to uděláme v poli automatické propojování domén
  • zde je nutné u GTM značky Google Analytics pro prvníweb.cz nastavit druhyweb.cz a opačně (tzn. máme 2 značky pro 2 weby a v každé značce nastavíme ten opačný web)
GTM značka pro měření Analytics ve více doménách

A jak to funguje? Automatické propojování domén připojí anonymní ID uživatele k odkazu na zadaný web (vypadá např. následovně ?_ga=2.200031022.1859651076.1547739502-391607496.1547739502). Pole allowLinker pak umožňuje převzít platné ID a použít ho pro vytvoření stejného ID v našem cookie souboru pro více domén. Samotný název cookie souboru už jsme řešili na začátku. Jen ještě malá rada. Je dobré si i na začátek našeho cookie dát to _ga…, abychom tak případně při kontrole mohli v cookie souborech snáze filtrovat a řadit je.

Nezbývá než pustit v GTM náhled a vyzkoušet to. Klikněte na stránkách prvniweb.cz na nějaký odkaz na druhyweb.cz. V URL by se mělo objevit ID a v konzoli (ctr + shift + j) si můžete ověřit výsledek v cookie souboru _gaCrossDomain.

Analytics cookie pro cross domain tracking

Poslední 2 čísla v parametru by měla být shodná s obsahem našeho cookie souboru. Pokud se pak podíváte na cookie, který je na prvniweb.cz, tak by i on měl obsahovat stejná čísla. Povedlo se? Super! V opačném případně nám klidně napište a my vám poradíme.

© 2020 - online marketing | 24b.cz

home · CZ / DE · cookies · ochrana soukromí · nahoru