Při provozování tohoto webu mi pomáhají soubory cookie. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas a případné další informace naleznete zde.  rozumím

Petra Bilinská

ONLINE MARKETING

Certifikace Google AdWords - Petra Bilinská

Kdo jsem

 • Ing. (MARKETING a EKONOMIE)
 • Petra Bilinská
 • specialista na online marketing

Praxe a kvalifikace

 • 3 roky zkušeností ze Seznam.cz
 • certifikovaný partner Google AdWords
 • správa rozpočtů za 500 tis. Kč měsíčně

Co dělám

 • pomáhám firmám hledat zákazníky
 • spravuji PPC kampaně
 • komplexní strategii a analýzy

SPOLEČNĚ ZVÝŠÍME VAŠE VÝKONY

Pod značkou 24b se (já) Petra a (on) Petr snažíme pomoci klientům s jejich online marketingem! Naším těžištěm jsou především PPC kampaně, ale poskytujeme také 360° spektrum poradenství a služeb.

Zakládáme si na profesionální práci, transparentnosti a individuálním přístupu, kde vždy víte s kým hovoříte. Vaše zákazníky vám nenecháme vychladnout! Sestavíme analýzy, představíme možnosti a společně s vámi vytvoříme strategii. Protože pro obchod jsou třeba dva, zákazník a vy! To je také podstatou pro marketing 24b, který (dovolte nám to odhalit) je opisem pro "two for business".

Zákazníci z Google se dají přivést pomocí Google AdWords. Klíčová slova a inzeráty jsou sice alfa a omega, ale nastavíme vám i dynamický remarketing a reklamy s produktovými informacemi, které jsou často lukrativní konkurenční výhodou!

Zákazníci ze Seznamu mohou také přijít přes PPC kampaně, ale tentokrát za pomoci Skliku. Také ten vám nastavíme včetně všech rozšíření, jako jsou produktové inzeráty nebo propojení se službou firmy.

Tvorba značky nebo chcete-li Branding se dá provést pomocí inzerce v obsahové síti. Můžete zde cílit dle pohlaví, věku, polohy, zájmů, témat, klíčových slov apod. a přivést tak zákazníky nebo rozšířit povědomí o značce uvnitř cílové skupiny.

Youtube inzerce vám umožní oslovit uživatele nejen bannery, ale samozřejmě i videi. Reklama na Youtube skrývá mnohé výhody a je zcela specifická. Pro značku je to však první liga za rozumnou cenu.

Automatický reporting nám umožňuje sledovat, které vaše stránky nefungují (HTTP 404) nebo jaké produkty nejsou skladem. Protože proč platit za klinutí, když váš zákazník neobjedná!

Zkušenosti napříč odvětvími během několika let jsme měli možnost spravovat různé druhy kampaní v desítkách různých odvětvích a určitě budeme schopni pomoci i právě vám.

Gramů mouky

 • pořídíte za dnešní nejnižší CPC
 • která v námi spravovaných účtech
 • prozatím činí

Naplněných autobusů

 • tolik relevantních návštěvníků
 • jsme již dnes přivedli našim klientům
 • prostřednictvím PPC kampaní

Vteřin

 • tak dlouhý by byl videozáznam
 • vydělíme-li počet dnešních zobrazení
 • v AdWords frekvencí 25 fps

Petr Rapčan

ONLINE MARKETING

Certifikace Google AdWords - Petr Rapčan

Kdo jsem

 • Optimalizátor PPC a SEO
 • Petr Rapčan
 • Specialista na online marketing

Praxe a kvalifikace

 • 7 let v PPC týmu na Seznam.cz
 • certifikovaný partner Google AdWords
 • spolupráce se stovkami klientů

Co dělám

 • přivádím firmám nové zákazníky
 • spravuji PPC kampaně
 • SEO strategie a on page SEO

NĚMECKO
obyvatel 80,62 mil.
CPC 46,08 Kč

ČESKO
obyvatel 10,52 mil.
CPC 20,34 Kč

ŠVÝCARSKO
obyvatel 8,08 mil.
CPC 51,86 Kč

RAKOUSKO
obyvatel 8,47 mil.
CPC 55,17 Kč

Hranice nás nezastaví

 • spolupracujeme s rodilým mluvčím
 • a kampaně vám založíme
 • i v perfektní němčině
 • Nejedná se o pouhý překlad slov a inzerátů, ale o práci člověka spravujícího PPC kampaně v německy mluvících zemích. Takový člověk zná jazyk, ale i specifika trhu, tedy Německa, Rakouska a Švýcarska.
 • Věděli jste například, že je v Německu lepší používat pro slovo "levné" překlad "günstig" namísto "billig"?
 • Že se v Rakousku píše "€ 9,90" místo "9,90 €"?
 • A že se ve Švýcarsku nepoužívá tzv. ostré "ß", ale pouze dvě "ss"?

marketing 24b.cz

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

ING. PETRA BILINSKÁ 1

 • Krušnohorská 48/11
 • 415 01 Újezdeček
 • IČ 04169077
 • Č.Ú. 2000819787/2010
 • Fio banka, a.s.
 • Nejsem plátcem DPH

PETR RAPČAN 2

 • Západní 1323/14
 • 323 00 Plzeň
 • IČ 04650859
 • Č.Ú. 2900911546/2010
 • Fio banka, a.s.
 • Nejsem plátcem DPH

1 Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku Magistrátu města Teplice.

2 Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku Magistrátu města Plzeň.

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

 • 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují činnost, práva a povinnosti správce a další smluvní strany.
 • 1.2 Správcem se rozumí vždy jen konkrétní vystavovatel faktury.
  • a. Ing. Petra Bilinská, se sídlem Krušnohorská 48/11, 415 01, Újezdeček, identifikační číslo 04169077 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném na Magistrátu města Teplice (dále jen "správce").
  • b. Petr Rapčan, se sídlem Západní 1323/14, 323 00, Plzeň, identifikační číslo 04650859 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném na Magistrátu města Plzeň (dále jen "správce").
 • 1.3 Správce poskytuje služby v oblasti online marketingu další smluvní straně, kterou může být fyzická nebo právnická osoba (dále jen “klient”).

2. Rozsah služeb

 • 2.1 Správce nabízí služby týkající se inzerce pomocí reklamních systémů Sklik a AdWords.
 • 2.2 Založení kampaně
  • a. Na základě vzájemné dohody správce a klienta dochází k vytvoření nových kampaní.
  • b. Kampaně jsou založeny do 5 pracovních dnů po obdržení platby za založení kampaně.
 • 2.3 Správa kampaně
  • a. S klientem je dohodnut jeden či více cílů kampaně, kterých se pomocí odborných úprav nastavení těchto reklamních systémů (dále jen optimalizace) budeme snažit dosáhnout.
  • b Správa kampaně začíná dnem následujícím po připsání peněz na účet, nebo v případe ještě probíhající předchozí správy následující den po skončení této předchozí správy. Správa kampaně může rovněž začínat dnem určeným na faktuře, ovšem za předpokladu předchozí úhrady této faktury. Pokud se jedná o víkend či svátek, započíná se správa následující pracovní den.
  • c. Základní délka správy představuje 30 po sobě jdoucích dnů.
  • d. Správa kampaně se skládá z následujících elementárních činností avšak může obsahovat i další nadstandardně dohodnuté činnosti.
   • i. Vytvoření a úprava kampaní,
   • ii. úprava inzerátů,
   • iii. analýza úspěšnosti stávajících nastavení a jejich úprava,
   • iv. vytvoření retargetingové/remarketingové kampaně.

3. Cena služby a platební podmínky

 • 3.1 Konečná cena za poskytované služby je s klientem předem dohodnuta a odpovídá konečné částce na faktuře.
 • 3.2 Cena se odvíjí dle náročnosti poskytované služby.
 • 3.3 V případě, že se během založení nebo správy kampaní podstatně rozšíří rozsah práce a zvýší náročnost, bude dodatečná cena s klientem opět předem dohodnuta.
 • 3.4 Klient obdrží fakturu, kterou je možné zaplatit pouze převodem peněz na bankovní účet, který je na faktuře uveden.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

 • 4.1 Klient má následující povinnosti
  • a. Správci dodat (umožnit) přístupy do systémů Sklik, AdWords, případně Google Analytics, Merchant Center a dalších.
  • b. Správci sám odebrat přístupy, pokud mu je po ukončení spolupráce nadále nechce poskytovat.
  • c. Pokud klient nemá vytvořené účty v těchto systémech (Sklik, AdWords) a chce v nich inzerovat, je zapotřebí aby si účet sám založil a nastavil v něm fakturační údaje.
  • d. Klient je povinen sám dobíjet v reklamních systémech kredit.
  • e. Klient je povinen poskytnout součinnost správci a umožnit tak založení a správu kampaní.
 • 4.2 Klient má následující práva
  • a. Získat informace o všech možnostech poskytovaných služeb.
  • b. Dostat k dispozici analýzu.
  • c. Klient je vlastníkem účtů založených v těchto systémech a poskytuje správci přístup.
 • 4.3 Správce má následující povinnosti
  • a. V součinnosti s klientem vytvořit a/nebo spravovat reklamní kampaně.
  • b. Na konci každého spravovaného období zaslat klientovi report.
  • c. Dodržovat podmínky inzerce reklamních systémů Sklik a AdWords.
  • d. Spravovat kampaně svědomitě, v dobré víře a dle odborných znalostí.
  • e. Informovat klienta v případě větších navýšení výdajů za inzerci, kdy se jedná řádově o navýšení o 100 % a více.
 • 4.4 Správce má následující práva
  • a. Na uhrazení fakturované částky v případě, že dodal kompletní podklady pro řešení technických požadavků na některé reklamní služby (např. vytvoření feedu, implementaci kódů na web apod.).

5. Odpovědnost za škodu

 • 5.1 Správce nezaručuje návratnost peněžních prostředků vložených do inzerce v reklamních systémech.
 • 5.2 Správce ručí pouze za správnost ceny služeb, která je účtována na jím vystavených fakturách.
 • 5.3 Náklady na inzerci účtované v jednotlivých reklamních systémech (AdWords a Sklik) hradí klient přímo poskytovatelům těchto systémů a správce za ně nepřejímá žádnou odpovědnost.

6. Ochrana osobních údajů

 • 6.1 Správce pracuje s citlivými daty týkajících se návštěvnosti, počtu objednávek, tržeb a jinými daty klienta.
 • 6.2 Správce se zavazuje k mlčenlivosti o těchto datech.

7. Závěrečná ustanovení

 • 7.1 Faktury jsou archivovány správcem v elektronické podobě.
 • 7.2 Zvláštní úprava vztahů mezi správcem a klientem je řešena smluvně, musí být uzavřena písemně a může se odchýlit od všeobecných obchodních podmínek.
 • 7.3 Tyto všeobecné smluvní podmínky pozbývají platnosti okamžikem nabití účinnosti novějších všeobecných smluvní podmínek.
 • 7.4 Správce je oprávněn tyto smluvní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit, a to i bez předchozího upozornění.
 • 7.5 Správce odpovídá za škodu způsobenou závažným porušením povinností vyplývajících ze smluvních podmínek jen do výše 1 000 Kč.
 • 7.6 Kontaktní údaje: email , telefon .

V Teplicích dne 8.2.2016

Close

© 2016 - online marketing | 24b.cz

home · CZ / DE · ochrana soukromí · nahoru